Bilim

FAKULTETLER :

- Ulaglar  fakulteti

- Demir ýol ulaglary fakulteti

- Ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti 

- Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakulteti

- Mehanika-tehnologik  fakulteti

-Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakulteti

- Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti


KAFEDRALAR:

- Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy; 

- Diller kafedrasy; 

- Bedenterbiýe kafedrasy; 

- Ýokary matematika kafedrasy; 

- Fizika we elektrotehnika kafedrasy; 

- Ekologiýa we umumy himiýa kafedrasy; 

- Umumy tehniki dersler kafedrasy; 

- Çyzuwly geometriýa we inženerçilik grafikasy kafedrasy;

- Gurluşyk kafedrasy;

- Inženerçilik ulgamlary we torlary kafedrasy; 

- Elektrik üpjünçiligi we elektromehanika kafedrasy; 

- Tehnologiki maşynlar we enjamlar kafedrasy; 

-Maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrmak kafedrasy; 

- Kärhananyň ykdysadyýeti kafedrasy;

-Logistika kafedrasy;

-Kiberhowpsuzlyk kafedrasy;

- Awtomobil ulagynyň ulanylyşy kafedrasy; 

- Howa ulagynyň ulanylyşy kafedrasy; 

- Demir ýol ulagynyň hereket edýän düzümi kafedrasy; 

- Demir ýol ulagynda hereketi dolandyrmak kafedrasy; 

- Suw ulagynyň ulanylyşy kafedrasy (Türkmenbaşy şäheri)

HÜNÄRLER:

- Demir ýollaryň hereket edýän düzümi;

- Demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak;

- Demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy;

- Elektrik üpjünçiligi;

- Ýerüsti ulag-tehnologiki serişdeleri;

- Portlaryň we ulag menzilleriniň ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy;

- Tehnosfera howpsuzlygy;

- Awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy;

- Awtomobiller we awtomobil hojalygy;

- Awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak;

- Howa hereketiniň dolandyrylyşy;

- Uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy;

- Howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak;

- Howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak;

- Gämi sürmeklik;

- Gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy;

- Gämi gurluşygy;

- Landşaft dizaýny;

- Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy;

- Ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy;

- Ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary;

- Inžener ulgamlary we torlary;

- Ykdysadyýet we dolandyryş;

- Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit;

- Logistika;

- Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy; 

- Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary;

-Kiberhowpsuzlyk;

-Lokomotiwler;

-Wagon.

Institutyň okuw binalarynda dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýokary tehnologiki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan  jemi 58 sany tejribehana bolup, olarda dersleri ýokary derejede okatmak üçin ähli şertler döredilendir. Bu bolsa institutda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaklyga täze çemeleşmelerden ugur alynýandygyna şaýatlyk edýär. Talyp ýaşlar nazary bilimlerini önümçilik kärhanalarynda okuw-önümçilik tejribeliginiň dowamynda  berkidýärler.

Esasy görkezijiler
3040
Talyplar
29
Hünärler
224
Mugallymlar